Luftvärmepump – ett uppvärmningssystem med många funktioner och fördelar

Genom att använda en luftvärmepump kan hushållets uppvärmningsbehov minska med upp till 55%. Minskat uppvärmningsbehov innebär också en minskad kostnad för att hålla bostaden varm. Detta är bra både för den privata ekonomin och för miljön.

 

Hur en luftvärmepump fungerar

En luftvärmepump består av två delar, en som placeras utomhus och en som placeras inomhus. Luftvärmepumpen fungerar tack vare termisk energi som finns i den omgivande luften. Genom kompressorteknik utvinns energin och omvandlas till värme. Med hjälp av en fläkt sprids sedan den uppvärmda luften i bostaden och skapar ett behagligt inomhusklimat. En luftvärmepump används inte som huvudsaklig värmekälla utan är främst ett komplement till ett befintligt värmesystem. Eftersom utomhusluften förs in i bostaden och omvandlas till värme behöver det primära värmesystemet inte arbeta lika hårt för att värma upp bostaden. På så sätt förbrukar det mindre el då luftvärmepumpen hjälper till att avlasta det primära värmesystemet.

 

Olika installationslösningar beroende på bostadens storlek

De allra flesta hus är lämpliga för att installera en luftvärmepump, men det kan behövas olika antal enheter beroende på bostadens storlek. Mindre hus och bostäder med en öppen planlösning kräver i regel endast en enhet för att fungera effektivt. För större hus med flera våningar finns det två olika lösningar för att sprida värmen. Det går att ansluta flera inomhusdelar till samma utomhusdel alternativt att installera två separata luftvärmepumpar, en för varje våningsplan. För att ta reda på vilken lösning som fungerar bäst i en specifik bostad är det klokt att ta hjälp av en kunnig installatör. Oavsett bostadens storlek och planlösning sprids värmen bäst om inomhusdelen placeras högt och centralt.

 

Luftvärmepumpens många fördelaktiga funktioner

Luftvärmepumpen har många olika användningsområden. Förutom för att värma upp bostaden kan luftvärmepumpen också användas för att kyla ned bostaden. Många modeller kommer med en inbyggd AC som håller hemmet behagligt svalt under sommarmånaderna. Underhållsvärme är en annan funktion, som är speciellt uppskattad bland ägare till fritidshus och sommarstugor. Den slås på när man lämnar för säsongen och håller fukt borta under tiden man inte vistas lika regelbundet i stugan. Genom att hålla en jämnare inomhustemperatur går det också att motverka dålig lukt från fuktig och instängd luft.

 

Ren och hälsosam inomhusluft positivt för allergiker

Förutom möjligheten att värma och kyla en bostad renar luftvärmepumpen luften och bidrar till ett hälsosamt inomhusklimat. Tack vare filter som installeras renas luften innan den förs in i bostaden, vilket gör att inomhusluften blir fri från damm och andra partiklar. En målgrupp som har extra nytta av ett effektivt filter är personer med astma eller olika typer av allergier. En dammfri luft underlättar besvär med till exempel andning. Under pollensäsongen kan pollenallergikers besvär och obehag mildras eftersom pollen inte når in i bostaden utan istället fastnar i filtret.

 

Enkel installation för ett kostnadseffektivt uppvärmningssystem

En annan positiv aspekt av att installera en luftvärmepump är att själva installationen är enkel. Den måste utföras av en certifierad installatör, men kräver inga omfattande åtgärder såsom borrning eller grävning. Kostnaden för att köpa in luftvärmepumpen och installera den är låg i jämförelse med andra typer av uppvärmningssystem. Det innebär att luftvärmepumpen är ett kostnadseffektivt sätt att värma upp bostaden. Exakt hur stor besparingen blir beror på husets uppvärmningsbehov och skiljer sig åt mellan olika platser i landet. Beroende på det kallare klimatet i landets norra delar är det inte lika effektivt att använda en luftvärmepump där som i delar av landet med varmare klimat.

 

Ett miljövänligt sätt att värma upp bostaden

EU har klassat luftvärmepumpar som en förnybar energikälla, eftersom värme utvinns ur den omgivande luften. Den värmeenergi som utvinns ur utomhusluften är större än vad som krävs för att driva själva luftvärmepumpen. Den låga energiförbrukningen är en av anledningarna till att det är ett miljövänligt uppvärmningssystem. En annan anledning är att luftvärmepumpen endast utnyttjar förnybar energi och inte bidrar till att miljön påverkas negativt. I jämförelse med många andra uppvärmningssystem kräver en luftvärmepump inget stort ingrepp på miljön för att installera den.